Klassetrin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udgiver
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetstype
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pris
 
 
 
 
 
 

Se vores udgivere

Tilbud

“Licenspakken”

4.500,00 DKK 2.695,00 DKK

Med Kluddermors Skolelicens sparer du og din skole hele 40 % i forhold til at købe alle Kluddermors materialer enkeltvis! Derudover får alle ansatte på skolen adgang til alle Forlaget Kluddermors 166 materialer. Dvs. både Kluddermors Læseprogram, Kluddermors matematikmaterialer, Kluddermors årstidspakker mm. I betaler kun én gang og derefter får I et “skolelogin”, så I kan hente materialerne via jeres fælles konto på Bubbleminds (Log ind -> Min konto -> Downloads). Via et brugernavn og en adgangskode kan alle ansatte på skolen downloade, udskrive og kopiere alle de materialer de ønsker (fra Forlaget Kluddermor).

Alle materialer er en del af Forlaget Kluddermors læringssystem, som kaldes “Lær med hænderne” og henvender sig til børn i alderen 5-8 år. “Lær med hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at leg og læring går hånd i hånd. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen.

For mere info se følgende videoer: Kluddermors Kikkasse på Youtube

NB! Forlaget Kluddermors indtægter er for en stor del baseret på, at du som lærer husker at indberette til COPYDAN, hvis din skole er udtaget. På forhånd tak for hjælpen 🙂

Bag læringssystemet “Lær med hænderne” står forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger – ejer af Forlaget Kluddermor. Gennem mit virke som speciallærer har jeg i over 20 år arbejdet med at give alle elever mulighed for at opnå et funktionelt bogstavkendskab og en lydbaseret tilgang til læsningen. Jeg har altid været meget optaget af, hvordan man rent praktisk skaber de bedste indlæringsmuligheder for eleverne, og jeg har gjort mig erfaringer med at leg, spil, visuelle røre-gøre materialer og finmotoriske aktiviteter giver de bedste resultater, når eleverne skal introduceres til læsningens univers. Derudover er det vigtigt, at eleverne mødes lige præcis der, hvor de er og præsenteres for opgaver, som er forståelige og overskuelige, som fanger deres opmærksomhed og sætter gang i fantasien, samt giver mulighed for mange gentagelser.

Kluddermors Læseprogram guider barnet sikkert gennem læseprocessens mange trin, fra det starter som legelæser til det slutter som lydbaseret læser. Her får barnet mulighed for at indlære rimord, stavelser, sammensatte ord, alfabetremsen, vokaler, konsonanter, rimanalogi, forlyd, udlyd, indlyd, lydanalyse, fonemsammensætning, læsning af ord og sætninger fra to bogstaver og op, konsonantklynger, flerstavelsesord, vokalforveksling samt de 120 mest almindelige ord.

Matematikmaterialerne er fremstillet ud fra ønsket om at introducere eleverne for de matematiske grundbegreber på en visuel og indbydende måde, således at barnet også her får den matematisk-logiske tænkning ind via finmotorikken og sanserne. Her får barnet mulighed for at lege sig til en begyndende forståelse for former, farver, spejling, rumlige former, talsystemet, mængder, tallinjer, brøker og tabellerne.

Materialer der udkommer senere end 01.07.2019 er ikke inkluderet i licenspakken.

Ved anvendelse af materialerne kommer I til at arbejde med følgende områder fra Fælles Mål (og Vejledning) for Børnehaveklassen og 1. klasse – frit gengivet :

 • Der leges med rim og remser, og eleven bliver bevidst om, hvad det vil sige, at noget rimer.
 • Eleven får mulighed for at udvikle en viden om bogstav-lydforbindelser og ords fonologiske struktur, og der arbejdes målrettet med dette, da opmærksomhed på sproglyde er en særdeles væsentlig forudsætning for en god læseudvikling.
 • Eleven får en grundig indføring i det alfabetiske- og fonematiske princip, som indebærer en forståelse for, at sprogets lyde (fonemer) kan repræsenteres på skrift ved hjælp af bogstaver (grafemer) – også kaldet fonem/grafem korrespondancen.
 • Der arbejdes med variation på flere måder og niveauer, f.eks. aktiviteter, der sikrer at eleverne leger, spiller, lytter, skriver, læser, taler osv.
 • Eleven leger med orddannelsen (stavelser, morfemer og sammensatte ord).
 • Eleven lærer at lytte efter bestemte lyde i et ord (forlyd, indlyd, udlyd).
 • Elevens basale beherskelse af skriftens alfabetiske princip støttes ved anvendelse af enkle ordlæsestrategier, som gæt på forlyd eller forstavelse, genkendelse af hele ord, samt inddragelse af illustrationer.
 • Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge.
 • Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal.
 • Eleven kan opdage systemer i figur- og talmønstre.
 • Der er særlig opmærksomhed på legens læringspotentiale, idet undervisningsformerne på én og samme tid lever op til legens lystbetonede udgangspunkt og de ovenfor nævnte områder.
 • Eleven udvikler lyst og engagement til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold.

I Kluddermors Skolelicens indgår følgende 166 materialer (tryk på hver enkelt for at læse mere):

Forlaget Kluddermor er et lille nyt forlag, som har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Forlaget Kluddermor har særligt fokus på udviklingen fra legelæser til lydbaseret læser, og har udviklet “Læseslangen”, som er et læseprogram, der består af 30 sprog– og læseudviklende trin med en langsomt stigende progression. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Bag Forlaget Kluddermor står Liselotte Ring Kryger, 50 år, mor til tre og specialundervisningslærer i over 20 år. Derudover i en årrække ekstern forfatter hos forlaget Digtea og nu udvikler af e-publikationer for eget forlag.

NB! Husk at indberette Forlaget Kluddermors materialer til COPYDAN, hvis din skole er udtaget. På forhånd tak :-)

Se mere om Forlaget Kluddermor her:

Du kunne også være interesseret i...