Klassetrin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udgiver
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetstype
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pris
 
 
 
 
 
 
Materialetype
 
 

Se vores udgivere

Tilbud

“Læselicensen”

5.525,00 DKK 2.995,00 DKK

“Læselicensen” er hele Forlaget Kluddermors Læseprogram, samlet i én pakke. Læseprogrammet består af i alt 192 læseudviklende materialer, fordelt på 30 trin med langsomt stigende progression. Ved køb af “Læselicensen” sparer du og din skole hele 45 % i forhold til at købe alle materialerne enkeltvis! Derudover får alle ansatte på skolen fri adgang til alle Forlaget Kluddermors 192 læsematerialer. Dvs. alle de materialer, der er præsenteret i “Læseslangen”, med de 30 læseudviklende trin. Du finder Læseslangen gratis her: Læseslangen 2020

Kluddermors Læseprogram henvender sig til børn i alderen 5-8 år, og til specialundervisningen samt børn med dansk som andetsprog. Her guides barnet sikkert gennem læseprocessens mange trin, fra det starter som legelæser til det slutter som lydbaseret læser. Barnet får mulighed for at indlære rimord, stavelser, sammensatte ord, alfabetremsen, vokaler, konsonanter, rimanalogi, forlyd, udlyd, indlyd, lydanalyse, fonemsammensætning, læsning af ord og sætninger fra to bogstaver og op, konsonantklynger, flerstavelsesord, vokalforveksling samt de 120 mest almindelige ord.

Når I køber “Læselicensen” vil I modtage et “skolelogin”, så I kan hente materialerne via jeres fælles konto på Bubbleminds (Log ind -> Min konto -> Downloads). Via et brugernavn og en adgangskode kan alle ansatte på skolen downloade, udskrive og kopiere alle de læsematerialer de ønsker (fra Forlaget Kluddermor). Retten til at anvende de downloadede læsematerialer udløber ikke. I betaler kun én gang, men kan bruge materialerne så længe I vil.

NB! Forlaget Kluddermors indtægter er for en stor del baseret på, at du som lærer husker at indberette til COPYDAN, hvis din skole er udtaget. På forhånd tak for hjælpen 🙂

Ejer du allerede én eller flere pakker fra Forlaget Kluddermor, så se lige med her. Hele Kluddermors Læseprogram er nemlig også samlet i følgende seks pakker:

Der følger dog ikke en licens med til disse pakker. Så det er altså kun dig selv, der kan downloade disse.

Bag Forlaget Kluddermor står forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger. Gennem mit virke som speciallærer har jeg i over 20 år arbejdet med at give alle elever mulighed for at opnå et funktionelt bogstavkendskab og en lydbaseret tilgang til læsningen. Jeg har altid været meget optaget af, hvordan man rent praktisk skaber de bedste indlæringsmuligheder for eleverne, og jeg har gjort mig erfaringer med at leg, spil, visuelle røre-gøre materialer og finmotoriske aktiviteter giver de bedste resultater, når eleverne skal introduceres til læsningens univers. Derudover er det vigtigt, at eleverne mødes lige præcis dér, hvor de er, og præsenteres for opgaver, som er forståelige og overskuelige, som fanger deres opmærksomhed, sætter gang i fantasien og som giver mulighed for mange gentagelser.

For mere info om Forlaget Kluddermors materialer, se følgende videoer: “Kluddermors Kikkasse” på YouTube

Materialerne må ikke videregives til andre skoler eller enkeltpersoner udenfor den skole, der har købt licensen. Materialer der udkommer senere end 01.06.2020 er ikke inkluderet i “Læselicensen”.

Ved anvendelse af materialerne kommer I til at arbejde med følgende områder fra Fælles Mål (og Vejledning) for Børnehaveklassen og 1. klasse – frit gengivet :

  • Der leges med rim og remser, og eleven bliver bevidst om, hvad det vil sige, at noget rimer.
  • Eleven får mulighed for at udvikle en viden om bogstav-lydforbindelser og ords fonologiske struktur, og der arbejdes målrettet med dette, da opmærksomhed på sproglyde er en særdeles væsentlig forudsætning for en god læseudvikling.
  • Eleven får en grundig indføring i det alfabetiske- og fonematiske princip, som indebærer en forståelse for, at sprogets lyde (fonemer) kan repræsenteres på skrift ved hjælp af bogstaver (grafemer) – også kaldet fonem/grafem korrespondancen.
  • Der arbejdes med variation på flere måder og niveauer, f.eks. aktiviteter, der sikrer at eleverne leger, spiller, lytter, skriver, læser, taler osv.
  • Eleven leger med orddannelsen (stavelser, morfemer og sammensatte ord).
  • Eleven lærer at lytte efter bestemte lyde i et ord (forlyd, indlyd, udlyd).
  • Elevens basale beherskelse af skriftens alfabetiske princip støttes ved anvendelse af enkle ordlæsestrategier, som gæt på forlyd eller forstavelse, genkendelse af hele ord, samt inddragelse af illustrationer.
  • Der er særlig opmærksomhed på legens læringspotentiale, idet undervisningsformerne på én og samme tid lever op til legens lystbetonede udgangspunkt og de ovenfor nævnte områder.
  • Eleven udvikler lyst og engagement til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold.

Følg gerne Forlaget Kluddermor på Facebook: https://www.facebook.com/forlagetkluddermor/

og på Instagram: https://www.instagram.com/forlagetkluddermor/

I Kluddermors læseprogram “Læselicensen” indgår følgende 192 materialer (tryk på hver enkelt for at læse mere):

Læseprogrammet trin 1 – Sproglig opmærksomhed

Læseprogrammet trin 2 – Rimord

Læseprogrammet trin 3 – Bogstavernes udseende

Læseprogrammet trin 4 – Sammensatte ord

Læseprogrammet trin 5 – Stavelser

Læseprogrammet trin 6 – Bogstavernes form

Læseprogrammet trin 7 – Lydfonemer

Læseprogrammet trin 8 – Vokalerne

Læseprogrammet trin 9 – Konsonanterne

Læseprogrammet trin 10 – Rimanalogi

Læseprogrammet trin 11 – Forlyde

Læseprogrammet trin 12 – Udlyde

Læseprogrammet trin 13 – Indlyde

Læseprogrammet trin 14 – Lydanalysen

Læseprogrammet trin 15 – Lydsyntesen

Læseprogrammet trin 16 – Læs ord på to bogstaver

Læseprogrammet trin 17 – Stav ord på to bogstaver

Læseprogrammet trin 18 – Læs sætninger med ord på to bogstaver

Læseprogrammet trin 19 – Læs ord på tre bogstaver

Læseprogrammet trin 20 – Stav ord på tre bogstaver

Læseprogrammet trin 21 – Læs sætninger med ord på tre bogstaver

Læseprogrammet trin 22 – Dan egne sætninger

Læseprogrammet trin 23 – Del ord i to stavelser

Læseprogrammet trin 24 – Læs ord på fire bogstaver

Læseprogrammet trin 25 – Læs sætninger med ord på fire bogstaver

Læseprogrammet trin 26 – Konsonantklynger

Læseprogrammet trin 27 – Stav flerstavelsesord

Læseprogrammet trin 28 – Vokalforveksling

Læseprogrammet trin 29 – De 120 ord

Læseprogrammet trin 30 – Flydende refleksiv læsning

Forlaget Kluddermor (www.forlagetkluddermor.com) har særligt fokus på barnets læseproces, og har udviklet “Kluddermors Læseprogram”, der består af 192 materialer fordelt på 30 sprog– og læseudviklende trin. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen 2020” indeholder en beskrivelse af hvert enkelt trin i læseprocessen, og kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Forlaget Kluddermor er ejet af forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger, der har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. “Kluddermors Læseprogram”, “Førskolepakken”, “Sprogpakken” og matematikmaterialerne er alle en del af dette system. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

NB! Husk at indberette Forlaget Kluddermors materialer til COPYDAN, hvis din skole er udtaget. På forhånd tak 🙂

Se mere fra Forlaget Kluddermor her:

Forlaget Kluddermors egen hjemmeside: http://www.forlagetkluddermor.com

Du kunne også være interesseret i...