Klassetrin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udgiver
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetstype
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pris
 
 
 
 
 
 

Kluddermors Læseprogram

2.195,00 DKK

NY PRIS – NU KUN 2.195. Du sparar 35 % i forhold til at købe alle materialerne enkeltvis.

Kluddermors Læseprogram er en samling af 140 skriftsprogsudviklende materialer, som henvender sig til børn i alderen 5-8 år. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og kan bruges igen og igen. Læseprogrammet guider barnet sikkert gennem alle læseprocessens 30 trin, fra det starter som legelæser til det slutter som lydbaseret læser. Her får barnet mulighed for at indlære rimord, stavelser, sammensatte ord, alfabetremsen, vokaler, konsonanter, rimanalogi, forlyd, udlyd, indlyd, lydanalyse, fonemsammensætning, læsning af ord og sætninger fra to bogstaver og op, konsonantklynger, flerstavelsesord, vokalforveksling samt de 120 mest almindelige ord.

Bag læseprogrammet står forfatter og speciallærer Liselotte Ring Kryger – ejer af Forlaget Kluddermor.

Gennem mit virke som speciallærer har jeg i over 20 år arbejdet med at give alle elever mulighed for at opnå et funktionelt bogstavkendskab og en lydbaseret tilgang til læsningen. Personer som Bente Hagtved (Skriftsprogsudvikling gennem leg), Jørgen Markussen (Hjemme i fonemernes verden) og Carsten Elbro har været store inspirationskilder for mig igennem disse år. Jeg har altid været meget optaget af, hvordan man rent praktisk skaber de bedste indlæringsmuligheder for eleverne, og jeg har gjort mig erfaringer med at leg, spil, visuelle røre-gøre materialer og finmotoriske aktiviteter giver de bedste resultater, når eleverne skal introduceres til læsningens univers. Derudover er det vigtigt, at eleverne mødes lige præcis der, hvor de er og præsenteres for opgaver, som er forståelige og overskuelige, som fanger deres opmærksomhed og sætter gang i fantasien, samt giver mulighed for mange gentagelser.

Denne viden har jeg nu komprimeret i mit eget læseprogram, som indeholder 30 læseudviklende trin med en langsomt stigende progression. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig på tidligere trin, og hjælper barnet med at opbygge et sprogligt og fonologisk fundament for den spirende læseudvikling. Flere steder i materialerne får eleverne mulighed for selv at følge aktivt med i egen læreproces vha. afkrydsningslister, som giver den enkelte et medansvar for egen læring og fremmer motivationen.

Til Læseprogrammet hører også ”Læseslangen”, som er en oversigt over hele Forlaget Kluddermors Læseprogram, inklusiv beskrivelse af de forskellige trin i læseprocessen. Læseslangen kan downloades gratis her:

https://bubbleminds.dk/produkt/laeseslangen/

På følgende links kan du få yderligere information om materialerne:

https://bubbleminds.dk/udgivere/forlaget-kluddermor/

https://www.facebook.com/forlagetkluddermor/

Se et udvalg af materialerne her:

Ved anvendelse af materialerne kommer I til at arbejde med følgende områder fra Fælles Mål (og Vejledning) for Børnehaveklassen og 1. klasse – frit gengivet :

 • Der leges med rim og remser, og eleven bliver bevidst om, hvad det vil sige, at noget rimer.
 • Eleven får mulighed for at udvikle en viden om bogstav-lydforbindelser og ords fonologiske struktur, og der arbejdes målrettet med dette, da opmærksomhed på sproglyde er en særdeles væsentlig forudsætning for en god læseudvikling.
 • Eleven får en grundig indføring i det alfabetiske- og fonematiske princip, som indebærer en forståelse for, at sprogets lyde (fonemer) kan repræsenteres på skrift ved hjælp af bogstaver (grafemer) – også kaldet fonem/grafem korrespondancen.
 • Der arbejdes med variation på flere måder og niveauer, f.eks. aktiviteter, der sikrer at eleverne leger, spiller, lytter, skriver, læser, taler osv.
 • Eleven leger med orddannelsen (stavelser, morfemer og sammensatte ord).
 • Eleven lærer at lytte efter bestemte lyde i et ord (forlyd, indlyd, udlyd).
 • Elevens basale beherskelse af skriftens alfabetiske princip støttes ved anvendelse af enkle ordlæsestrategier, som gæt på forlyd eller forstavelse, genkendelse af hele ord, samt inddragelse af illustrationer.
 • Der er særlig opmærksomhed på legens læringspotentiale, idet undervisningsformerne på én og samme tid lever op til legens lystbetonede udgangspunkt og de ovenfor nævnte områder.
 • Eleven udvikler lyst og engagement til og motivation for at beskæftige sig med skolens indhold.

I Kluddermors Læseprogram indgår følgende 140 materialer, samt to bonusmaterialer:

 • Kluddermors Alfabetkort
 • Kluddermors Alfabetplakater
 • Kluddermors Bamsetog
 • Kluddermors Bogstavhjul konsonanter/vokaler
 • Kluddermors Drejebøger I – X
 • Kluddermors Drejeskiver I – III
 • Kluddermors Evighedshjul små konsonanter/vokaler
 • Kluddermors Evighedshjul STORE konsonanter/vokaler
 • Kluddermors Evighedstavler ord på to bogstaver
 • Kluddermors Evighedstavler ord på tre bogstaver
 • Kluddermors Fonemtrilogi
 • Kluddermors Griffeltavler
 • Kluddermors Klemmeopgaver – kend de STORE konsonanter/vokaler
 • Kluddermors Klemmeopgaver – Rimanalogi
 • Kluddermors Klemmeopgaver Klap stavelser I – II
 • Kluddermors Klemmeopgaver konsonanter i indlyd
 • Kluddermors Klemmeopgaver læs og rim med KVKord
 • Kluddermors Klemmeopgaver læs og rim
 • Kluddermors Klemmeopgaver ord på to bogstaver
 • Kluddermors Klemmeopgaver rim og forlyde
 • Kluddermors Klemmeopgaver vi matcher billeder og øver STORE konsonanter/vokaler
 • Kluddermors Klemmeopgaver vokaler i indlyd
 • Kluddermors Klyngeklemmer konsonantklynger i forlyd
 • Kluddermors Klyngeklemmer lydlig opmærksomhed
 • Kluddermors Klyngekort
 • Kluddermors Klyngeremser 30 konsonantklynger på vers
 • Kluddermors Klyngespil
 • Kluddermors Kommunikationsbog
 • Kluddermors Konsonantklemmer find forlyden
 • Kluddermors Kryptexer
 • Kluddermors Lille Rimbog
 • Kluddermors Lydkursus I rimord
 • Kluddermors Lydkursus II sammensatte ord
 • Kluddermors Lydkursus III stavelser
 • Kluddermors Lydkursus IV vokalerne
 • Kluddermors Lydkursus V konsonanterne
 • Kluddermors Læringsplakater
 • Kluddermors Læringstavler I – V
 • Kluddermors Læseklemmer I – X
 • Kluddermors Modellérplader I – III
 • Kluddermors Ordkløvere sammensatte ord
 • Kluddermors Ordlotteri
 • Kluddermors Puslealfabet konsonanterne/vokalerne
 • Kluddermors Puslekort konsonanterne/vokalerne
 • Kluddermors Puslekort ord på 2 bogstaver
 • Kluddermors Pusleord – Konsonanter i forlyd
 • Kluddermors Pusleord – Konsonantklynger i forlyd
 • Kluddermors Pusleord – Konsonantklynger på stribe
 • Kluddermors Pusleord – Konsonantord på stribe
 • Kluddermors Pusleord – Ord på to stavelser
 • Kluddermors Pusleord – Rim på række
 • Kluddermors Pusleord – Sammensatte ord
 • Kluddermors Pusleord – Vi staver med STORE bogstaver
 • Kluddermors Pusleord – Vi staver med små bogstaver
 • Kluddermors Pusleord – Vokaler i forlyd
 • Kluddermors Pusleord – Vokalord på stribe
 • Kluddermors Rebusklemmer
 • Kluddermors Rebustavler I – II
 • Kluddermors Rimanalogi
 • Kluddermors Rimblomster
 • Kluddermors Rimvendespil
 • Kluddermors Sanseblomster
 • Kluddermors Spilunivers – alle 10 spil
 • Kluddermors Sprogblomster – konsonanter/vokaler på modellérplader
 • Kluddermors Sprogblomster – ST konsonanter/vokaler på modellérplader
 • Kluddermors Sproghjul
 • Kluddermors Staveklemmer I – VII
 • Kluddermors Stavelsescirkler
 • Kluddermors Stavelsesmemory
 • Kluddermors Stavesøjler fonemsammensætning
 • Kluddermors Sætningskort
 • Kluddermors Taletidskort
 • Kluddermors UFOnemlyde
 • Kluddermors Uglehjul konsonanterne/vokalerne
 • Kluddermors Ugleskole I – II
 • Kluddermors Velcrotavler konsonanter i forlyd
 • Kluddermors Velcrotavler konsonantklynger i forlyd
 • Kluddermors Velcrotavler rimord
 • Kluddermors Velcrotavler vokaler i forlyd
 • Kluddermors Vokalklemmer find forlyden
 • Kluddermors Vokalsøjler I – II
 • Kluddermors Årshjul
 • Kluddermors 120 ord del I og II
 • Kluddermors Ordklemmer I – III

Forlaget Kluddermor er et lille nyt forlag, som har udviklet læringssystemet, “Lær med Hænderne”, der henvender sig til børn i alderen 4-8 år. “Lær med Hænderne” er et progressivt system, som tager udgangspunkt i barnets aldersbestemte udvikling og bygger på grundtanken om, at ”leg og læring går hånd i hånd”. Hovedparten af materialerne er udarbejdet med henblik på laminering og de legeprægede røre-gøre-aktiviteter kan bruges igen og igen. Til materialerne skal yderligere anskaffes klemmer, modellervoks, velcrobånd, whiteboardpenne, soldaterben og lamineringslommer.

Forlaget Kluddermor har særligt fokus på udviklingen fra legelæser til lydbaseret læser, og har udviklet “Læseslangen”, som er et læseprogram, der består af 30 sprog– og læseudviklende trin med en langsomt stigende progression. Hvert trin bygger videre på den viden barnet allerede har tilegnet sig fra tidligere trin. “Læseslangen” kan downloades gratis på Bubbleminds.dk.

Bag Forlaget Kluddermor står Liselotte Ring Kryger, 50 år, mor til tre og specialundervisningslærer i over 20 år. Derudover i en årrække ekstern forfatter hos forlaget Digtea og nu udvikler af e-publikationer for eget forlag.

Se mere om Forlaget Kluddermor her:

Du kunne også være interesseret i...