Udgiverbetingelser

Her kan du som kommende udgiver læser om:

1. Definitioner

 • 1.1 BubbleMinds
 • 1.2 BubbleMinds udgivere
 • 1.3 BubbleMinds’ kunder
 • 1.4 Materialer

2. Vilkår

 • 2.1 Ejerskab af materialer
 • 2.2 Anvendelsesbetingelser
 • 2.3 Gennemsyn af materiale
 • 2.4 Betaling
 • 2.5 Opsigelse
 • 2.6 Begrænsning af ansvar

3. Anvendelig Ret og Hjemting

4. Kundens brugsrettigheder

 

1. Definitioner

Dette er en beskrivelse af de definitioner, som bruges på www.bubbleminds.dk

1.1 BubbleMinds

BubbleMinds er en dansk privatejede enkelmandsvirksomhed, CVR. nr. 38 12 35 13

1.2 BubbleMinds udgivere

Dette refererer til en person, som BubbleMinds har oprettet/registreret/godkendt som udgiver og tildelt udgiver-rettigheder samt at udgiveren har accepteret denne aftale.

1.3 BubbleMinds’ kunder

Personer eller skoler, som henter eller køber materialer på BubbleMinds.dk

1.4 Materialer

Dette indbefatter alle billeder, videoer og andre digitale illustrationer, som er uploadet af en udgiver på www.bubbleminds.dk

2. Vilkår

2.1 Ejerskab af materiale

Denne Aftale er ikke-eksklusiv, hvilket betyder, at en udgiveren ikke er begrænset til kun at måtte levere materialer til BubbleMinds. Udgiveren beholder alle rettigheder til eget materiale.

2.2 Anvendelsesbetingelser

Ved at acceptere denne Aftale, giver udgiveren uigenkaldeligt tilladelse til, at BubbleMinds må anvende udgiverens materiale under følgende betingelser:

Så længe aftalen løber gælder:
 1. BubbleMinds må sælge udgiverens materiale til BubbleMinds’ kunder mod betaling af aftalt honorar til udgiveren.
 2. Bubbleminds må anvende udgiverens materiale til markedsføring, digital og analog format og sammen med andre materialer, tekst eller illustrationer.
Efter opsigelse af Aftalen gælder:
 1. Bubbleminds må ikke længere sælge udgiverens materiale.
 2. Bubbleminds må forsat anvende markedføringsmaterialer, hvor udgiverens materiale indgår.
 3. BubbleMinds må forsat levere udgiverens materialer til kunder, der har købt eller bestilt udgiverens materiale før opsigelse af denne Aftale.
 4. BubbleMinds kunder, der har købt eller bestilt udgiverens materiale før opsigelse af denne Aftale må forsat anvende udgiverens materiale under de betingelser, der er beskrevet i Brugsbetingelserne – læs dem her.
2.3 Gennemsyn af materiale

Som udgiver kan man selv uploade materialer på BubbleMinds. Materialet sendes til gennemlæsning, hvorefter bliver det efterset af redaktionen inden materialet bliver publiceret på siden. Ved evt. mangler (korrekt kreditering for billedebrug, salgsbillede(r), tekst, kategorisering mm.) sendes materialet tilbage til udgiveren med kommentar herom. Herefter kan udgiveren rette sit materiale til og igen sende det til gennemlæsning.

Som udgiver indvilliger du i og garanterer, at du ejer alle rettigheder til materialet, som er nødvendige for at kunne give de ovenstående rettigheder.

BubbleMinds forbeholder sig retten til enhendigt at fjerne materiale, hvis BubbleMinds finder materialet upassende eller af dårlig kvalitet. Materialet vil som følge heraf blive fjernet fra siden. Ligeledes hvis BubbleMinds får henvendelse om, at materialet er kopiret eller ophavsretten ikke er overholdt, bliver materialet ligeledes fjernet fra siden.

Udgiveren skal holde BubbleMinds skadesløs og friholde BubbleMinds fra alle krav, skader eller tab, der måtte opstå som et resultat af, at en udgiver bryder denne Aftale.

2.4 Betaling

Der findes to udgivertyper på BubbleMinds og de er henholdsvis Basisudgiver og Plusudgiver.

For Basisudgiver gælder følgende:

Det er gratis at blive basisudgiver på BubbleMinds. Som basisudgiver kan du uploade så mange materialer du har lyst til. Som Basisudgiver beholder du 55% af salget på dit materiale, de resterende 45 % beholder BubbleMinds.

For Plusudgiver gælder følgende:

Som plusudgiver bliver du opkrævet et månedligt abonnement på 50 kr. Som Plusudgiver kan du uploade så mange materialer du har lyst til. Som plusudgiver beholder du 85% af salget på dit materiale, de resterende 15 % beholder BubbleMinds.

Gældende for begge udgivertyper:

Du kan løbende følge med i dit salg på din udgiver-profil under “udgiver-oversigt”. Opgørelse af salg sker i slutningen af måneden. Udbetaling sker i starten af måneden – dog udbetales der ikke beløb under 100 kr. Disse beløb overføres til næste måned.

Udgiveren er egenhændigt ansvarlig for at holde BubbleMinds opdateret i forhold til udgiverens betalingsinformationer, så BubbleMinds kan gennemføre udbetalingerne. Udbetalingen kan ske via kontooverførsel eller via Mobilepay. Dog foretrækkes bankoverførsel. Dette sendes på mail til info@bubbleminds.dk

BubbleMinds må ændre på ovenstående udbetalingsbetingelser med minimum 1 måneds varsel.

2.5 Opsigelse

Hver part kan opsige Aftalen ved skriftelig henvendelse. Ved opsigelsen bliver udgiverens materiale(r) fjernet fra www.bubbleminds.dk Alle udgiverens tilgodehavende vil blive udbetalt og udgiveren vil få en skriftlig bekræftelse på opsigelsen. Opsigelse af Aftalen ændrer ikke på anvendelsesbetingelserne som beskrevet i Anvendelsesbetingelserne, punkt 2.2.

2.6 Begrænsning af ansvar

BubbleMinds er ikke ansvarlig for:

 1. Nogen former for tab eller skade på materiale, som bliver indsendt til BubbleMinds,
 2. Nogen former for misbrug af materialet eller andre former for beskadigelse forårsaget af BubbleMinds’ kunder eller andre slutbrugere eller
 3. Nogen former for indirekte, speciel, tilfældig eller efterfølgende skade.

BubbleMinds totale erstatningsansvar under denne Aftale kan ikke overskride udgiverens salgsindtægter de seneste 12 måneder.

3. Anvendelig Ret og Hjemting

Uenigheder omkring denne Aftale skal afgøres af Københavns Byret og i følge dansk lovgivning.

4. Kundens brugsrettigheder

Som udgiver har du ligeledes accepteret BubbleMinds Brugsbetingelser. Find flere informationer om Brugsbetingelserne – læs dem her.

Opdateret marts 2020