Ordbog til fokusord i matematik

0,00 DKK

Denne “ordbog” er tænkt som en ordbog, som eleverne selv er med til skrive. Materialet er udarbejdet til en modtageklasse/tosprogede elever, hvor der er særlig fokus på de matematiske fagord og begreber. Materialet er lavet for at sætte fokus på elevernes faglige ordforråd, opbyggelse af ordforrådet og samtidig blive fortrolige med ordene ved gentagelse og synliggørelse ved ophæng i klasseværelset.

Ordbogen er udarbejdet til materialerne: “Fokusord – …”, hvori eleverne noterer ord samt evt. laver en tegning til ordene, som der arbejdes med i løbet af et emne. Emnerne/kategorierne er:

 • “Fokusord – Tal & Ordenstal” (se det her: http://bubbleminds.dk/produkt/fokusord-tal-ordenstal/ )
 • “Fokusord – Positionssystemet” (se det her: http://bubbleminds.dk/produkt/fokusord-positionssystemet/)
 • “Fokusord – De fire regnearter” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Matematiske tegn” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Brøk, Decimaltal & Procent” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Penge & Handel” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Geometri & Figurer” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Måling” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Tid” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Koordinatsystemet” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Enheder” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Statistik & Sandsynlighed” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Kombinatorik” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Før faglige ord” (se det her: http://bubbleminds.dk/produkt/fokusord-foer-faglige-ord/)
 • “Fokusord – Imperativ / Bydeform” (er under udarbejdelse)
 • “Fokusord – Modsætninger  & Forholdsord” (se det her: http://bubbleminds.dk/produkt/fokusord-modsaetninger-forholdsord/)
 • “Fokusord – Matematiske redskaber” (er under udarbejdelse)

Materialet indeholder:

 • Ordliste med over 350 forskellige matematikord
 • 17 skriveark
 • Vejledning