Henning Hamster

32,00 DKK

Til indskolingens læsetræning samt oplæg til samtaler om adfærd, følelser og trivsel. Henning Hamsters bog består af et teksthæfte og 2 opgavehæfter i print- og skærm-udgave. Med pdf.ens skærmudgave kan man læse og skrive i hæfterne på computeren med hjælp fra CD-ORD. Teksthæftet indeholder 12 billeder med tekst om Henning Hamster. På sidste side er der lavet felter, hvor eleven skriver alle de ord han/hun kan huske fra historien.
I opgavehæfte 2 skal eleven indsætte de manglende ord på de tomme pladser i teksten.
Opgavehæfte 2 indeholder spørgsmål til tekstens indhold. Opgavetyper: De to opgavehæfter til Henning Hamster består hver 12 sider med opgaver. Skærmudgaverne er baseret på brugen af den medsendte fagordbog til Cd-ord.
Sværhedsgraden af selve historiens tekst og dermed også opgavernes ligger på lix 8 – vel og mærke, når man ser bort fra navnet Henning Hamster, som jeg ikke har talt med i udregningen af lix-tallet. Navnet optræder på hver eneste side, og de allerfleste elever vil lynhurtigt lære det som ordbillede.

 

Min baggrund som udgiver her på Bubbleminds er bl.a. mit arbejde som lærer,  it- og læsevejleder på alle klassetrin i både almen og specialklasser siden 1985.

Jeg har fortrinsvis undervist i dansk og desuden fungeret som it-vejleder i en årrække med fokus på It-støttet læsning. 2010 tog jeg læsevejlederuddannelse og havde herefter læsehold med børn i læsevanskeligheder. Det var også året, hvor jeg oprettede Madam Bachs Forlag til udgivelse af  overskuelige og illustrerede matematik- og danskhæfter i pdf.form. Flere af pdf.erne blev i 2011 udviklet til læringsapps i AppStore og GooglePlay. Læs mere om dem på www.madambachsforlag.dk/apps

2014 skiftede jeg arbejdsliv fra lærerjobbet i folkeskolen til et deltids-læsekonsulentjob på en friskole. På denne måde kan jeg bruge mere tid på at udvikle flere læringsprodukter og udgive gode uv.materialer i forskellige former, bl.a. her på Bubbleminds.