Henning Hamster

32,00 DKK

Til indskolingens læsetræning samt oplæg til samtaler om adfærd, følelser og trivsel. Henning Hamsters bog består af et teksthæfte og 2 opgavehæfter i print- og skærm-udgave. Med pdf.ens skærmudgave kan man læse og skrive i hæfterne på computeren med hjælp fra CD-ORD. Teksthæftet indeholder 12 billeder med tekst om Henning Hamster. På sidste side er der lavet felter, hvor eleven skriver alle de ord han/hun kan huske fra historien.
I opgavehæfte 2 skal eleven indsætte de manglende ord på de tomme pladser i teksten.
Opgavehæfte 2 indeholder spørgsmål til tekstens indhold. Opgavetyper: De to opgavehæfter til Henning Hamster består hver 12 sider med opgaver. Skærmudgaverne er baseret på brugen af den medsendte fagordbog til Cd-ord.
Sværhedsgraden af selve historiens tekst og dermed også opgavernes ligger på lix 8 – vel og mærke, når man ser bort fra navnet Henning Hamster, som jeg ikke har talt med i udregningen af lix-tallet. Navnet optræder på hver eneste side, og de allerfleste elever vil lynhurtigt lære det som ordbillede.